Informacje dla Emerytów AGH

Przedstawiciel Rektora ds. Emerytów i Rencistów
Zbigniew Mączyński

- pełni dyżury od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9-14 w pawilonie C-2,I piętro, pokój 120, tel.  012-617-20-15 lub 012-617-45-82.

    Zgodnie z decyzją JM Rektora AGH utworzono stanowisko: "Przedstawiciela Rektora ds. emerytów i rencistów AGH". Obowiązkiem powołanego na to stanowisko pracownika jest:

  • utrzymywanie kontaktów z emerytami i rencistami AGH, a szczególnie z wymagającymi opieki i pomocy,
  • pomoc w załatwianiu wszelkich istotnych spraw osobistych i rodzinnych,
  • pełnienie dyżurów, w trakcie których emeryci i renciści mogą przedstawić swoje problemy,
  • informowanie o zakresie i możliwościach pomocy ze strony Uczelni.

    Emeryci i renciści, którzy przychodzą na dyżury to osoby starsze, często o nie najlepszej kondycji fizycznej i wymagające poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i zapewnienia pomieszczenia do nieskrępowanego przedstawienia swoich problemów.
Nie wszystkie problemy naszych emerytów i rencistów udaje się załatwić wewnątrz uczelni. Konieczne było więc nawiązanie kontaktów z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Krakowa między innymi z:

    Przy pomocy tych instytucji udało się rozwiązać wiele problemów dotyczących naszych emerytów i rencistów. Pracownicy tych instytucji z uznaniem wyrażali się o podjętych przez naszą uczelnię działaniach zaznaczając, że jest to jedyna krakowska uczelnia, która w takim zakresie interesuje się ich problemami i pomaga w rozwiązywaniu istotnych spraw życiowych.