Spis kompetencji pracowników Działu Socjalno - Bytowego wraz z danymi kontaktowymi

Ewa Kojder-Ogarek - Kierownik Działu

Kierownik Działu - C-2, I p., pok. 114 (Sekretariat), tel. 617 32 75, 617 45 85,
e-mail: ekojder@agh.edu.pl

Wanda Bankowicz - Sekretariat Działu, działalność kulturalna, zapomogi

 • Zapomogi losowe dla pracowników przyznawane zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej (Część III § 16 - 22 ).
 • Działalność kulturalna

Karnety do:

Sekretariat Działu - C-2, I p., pok. 114, tel. 617 32 75, 617 45 85
e-mail: sekretariatdsb@agh.edu.pl

Jadwiga Janik - Pożyczki mieszkaniowe, wycieczki dla pracowników

 • Pożyczki mieszkaniowe  dla pracowników przyznawane zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej (Część VI § 38 - 55). Wnioski mieszkaniowe zgodne z Regulaminem Mieszkaniowym AGH.
 • Pożyczki nadzwyczajne.
 • Oświadczenia poręczyciela.
 • Wycieczki zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej (Część V par. 29- 37) Wycieczki.

Jadwiga Janik - C-2, I p., pok. 107, tel/fax 617 35 52, e-mail: jadwiga@agh.edu.pl

Beata Teneta - Opieka socjalna emerytów, świadczenia rzeczowe, zapomogi, działalność sportowa

 • Zapomogi Emerytów i Rencistów AGH zgodnie z zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej (Część IV § 23 - 28) , ewidencja rzeczowych świadczeń socjalnych.
 • Gimnastyka, aerobik w wodzie.
 • Karnety na basen.

Beata Teneta - C-2, I p. , pok. 107, tel. 617 38 74,
e-mail: bteneta@agh.edu.pl

Ewa Bruzda i Dorota Żmuda - Wczasy i dofinansowanie wypoczynku

 • Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego.
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i matrialnej.
 • Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
 • Zapomoga opiekuńcza nad dziećmi do lat 7.
 • Akcja wczasowa letnia: Ośrodek AGH w Łukęcinie, wypoczynek w Czechach (Praga, Jachymów).
 • Akcja wczasowa letnia i zimowa, wczasy świąteczno-noworoczne, ferie, zgodnie z Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej (Część II § 6 - 15).
 • Wycieczki dla emerytów i rencistów.

Ewa Bruzda i Dorota Żmuda - C-2, I p., pok.108 tel. 617 35 22,
e-mail: bruzda@agh.edu.pl, dorota.zmuda@agh.edu.pl,

Zbigniew Mączyński - Przedstawiciel Rektora ds. Emerytów i Rencistów

pełni dyżury od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9-14 w pawilonie C-2,I piętro, pokój 120, tel. 12-617-20-15 lub 12-617-45-82

Jolanta Juszczak - Kierownik Klubu Profesora AGH

 • Karty Multisport

Jolanta Juszczak - C-2, Ip. pok. 114 tel 12 617 45 70
e-mail: juszczak@agh.edu.pl
Klub Profesora AGH - budynek A0, niski parter 12 617 48 18, www.kp.agh.edu.pl

Anna Bruzda - Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa AGH

Anna Bruzda - C-2, Ip. pok. 212 tel. 12 617 20 16 Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa www.dsoc.agh.edu.pl/kzp/ 

e-mail: abruzda@agh.edu.pl