Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa AGH

Maria Gwiżdż Bylica i Lucyna Serafin - C2, Ip. pok. 122 tel. 12 617 20 16

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa www.dsoc.agh.edu.pl/pkzp/