Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej AGH

 1. Przewodniczący - dr hab. Julian Kwiek
  tel. 43-94, 668828354, e-mail: kwiek@agh.edu.pl
 2. Sekretarz - mgr inż. Teresa Proficz
  Tel. 47-40, 126341404, e-mail: Teresa.Proficz@bg.agh.edu.pl
 3. Skarbnik - inż. Andrzej Rusin
  Tel. 122663620, 511731521
 4. Członkowie Zarządu:
 5. Komisja Rewizyjna: